Чужди агенти

Разследвания на агентура на чужди държави и организации

Чужди агенти в България има на Русия или на прозападни неправителствени организации, провеждащи чужда външна политика в страната ни. Шпионаж (espionage, от френски: espionner – съгледвач, съглеждам), също шпиониране или шпионство, е добиване на поверителна или класифицирана информация за държава, организация и пр. по таен, конспиративен начин, без знанието и разрешението на обекта или притежателя на информацията.

Няма публикации за показване