Начало Без категория КОМПЛЕКСАРЩИНА: “Полицай Бакърджиев тормози цялото ми семейство заради подигравки в гимназията!”

КОМПЛЕКСАРЩИНА: “Полицай Бакърджиев тормози цялото ми семейство заради подигравки в гимназията!”

1
След този случай, въпросния полицай Бакърджиев, започна масова , всеобхватна , ежедневна проверка на цялото ми семейство, дали имаме книжки и дали всичко ни е изрядно. Полицай Бакърджиев - 01 РУ "Полиция" - Бургас
Полицай Бакърджиев - 01 РУ "Полиция" - Бургас

“Пиша ви по повод своеволията на полицая в кавички Иван Бакърджиев, защото и аз съм потърпевш от неговите комексарски методи на работа и защото само вашата медия има смелостта да отразява истината за полицай Бакърджиев, такава, каквато е!” – така започва разказът на поредния потърпевш от Иван Бакърджиев.

Полицай иван бакърджиев полицай бакърджиев
Иван бакърджиев

Изпращаме ви пълния текст на сигната, който получихме на редакторската ни поща без промени:
АЛЕКСИ ИВАНОВ :
“Въпросният полицай Бакърджиев , с малко име Иван дава дежурства в кв. “Акациите” и Центъра – Първо РПУ и този измслн полицай Бакърджиев, тероризира цялото ми семейство, като постоянно ни спира и ни прави тестове за наркотици и в резултат на това

на цялата къща са полицай Бакърджиев ни взети шофьорските книжки за наркотици и след кръвната проба са върнати.

На всички потърпевши…
Това сме: аз – моя милост два пъти, жена ми два пъти.
Като и в момента ми е взета за трети път и отново ми е излязъл отрицателен резултата на кръвната проба и чакам да ми върнат книжката…
И цялата драма започна , когато при първия път,

когато ни спряха с съпругата ми се оказа, че тя и полицай Бакърджиев са били съученици, а господинът бил подритван от жените от ранни тинейжърски години и от моята съпруга, докато са учили.

И изведнъж господинът е станал супермен – полицай Бакърджиев и е очаквал, че ще има по-специално отношение от жените към него , но след като се опита да те прави на интересен и беше отсвирен , като моята съпруга едвам се сети, че го познава, той явно се обиди , защото и аз се смеех , на мистър комплексар. И както и да е…

След този случай, въпросния полицай Бакърджиев, започна масова , всеобхватна , ежедневна проверка на цялото ми семейство, дали имаме книжки и дали всичко ни е изрядно.

След като нямаше проблеми, започнаха тестове за наркотици…

Съпругата ми за две години има към единадесет теста, аз единадесет и сестра ми – пет теста.

Съпругата ми на дванадесетия тест и показа положителен.
А аз на петия или шестия. Сестра ми и тя същото.
Явно беше докарал машина с повишена чуствителност.

Виж още на: Полицай Иван Бакърджиев в конфликт на интереси слагал дограма ? 

Редакцията на ЮСТИЦИЯ приканва, ако има и други пострадали от полицай Бакърджиев от Първо районно управление в Бургас, да се свържат с нас на редакторската ни поща: [email protected] и да опишат техния казус там. Анонимността им е гарантирана!

 

Ние от ЮСТИЦИЯ сме подали сигнали срещу полицай Бакърджиев до Дирекция “Вътрешна сигурност”,  отдел „Икономическа полиция“ на МВР, Военната прокуратура и Националната агенция по приходите ( НАП ), защото, ако това е документирано, следва да може да се докаже и в такъв случай полицай Иван Бакърджиев трябва да си отиде от МВР, защото е в конфликт на интереси и дейността по слагане на дограма е търговска или работа по трудов/граждански договор (устен или писмен, формален или неформален), а съгласно Закона за МВР, това е

абсолютна несъвместимост и е в конфликт на интереси със службата на полицай Бакърджиев като полицейски орган в Първо районно в Бургас.

Закон за МВР:

Чл. 153. (1) Държавните служители в МВР не могат да изпълняват друга държавна служба, освен в случаите, определени в този или в друг закон.
(2) Държавните служители не могат да извършват дейност, несъвместима със службата им.
(3) Несъвместимост със службата в МВР е налице, когато държавните служители:
….
2. са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговски дружества, управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори или синдици, членове на органи на управление или контрол на търговски дружества или кооперации;
3. извършват търговска дейност;
4. работят по трудово правоотношение или по граждански договор, освен за осъществяване на научна, преподавателска дейност или упражняване на авторски права, по ред, определен от министъра на вътрешните работи;

На следващо място, ако тази дейност по слагане на дограма от Иван Бакърджиев не е само конфликт на интереси и не е документирана и декларирана, а е вярно, че я е извършвал, то тогава не са платени данъците и осигуровките и НАП следва да направи проверка и да санкционира или предаде на прокуратурата полицай Иван Бакърджиев.

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Чл. 255.  (1) Който избегне установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери, като:
1. не подаде декларация;
2. потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация;
3. не издаде фактура или друг счетоводен документ;
(изм. – ДВ, бр. 26 от 2010 г.) се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба до две хиляди лева.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Когато деянието по ал. 1 е извършено с участието на служител от гранична полиция, митническа администрация, Националната агенция за приходите, или регистриран одитор, наказанието е лишаване от свобода от две до шест години и глоба до пет хиляди лева, както и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.

Да припомним!

Наш журналист е бил причакан пред дома му миналата седмица от патрулния автомобил, ръководен от полицай Бакърджиев, за който става дума в този материал за конфликт на интереси, е бил задържан незаконно за повече от три часа, когато е слязъл да си вземе лекарствата, които бил забравил в автомобила си.

Виж повече в статията: Плати ли Пламен Русев на полицай Иван Бакърджиев да тормози журналисти отразяващи делото му за убийство?

Държан е бил 3 часа при минусови температури, леко облечен, с 39 градуса температура и не му е било разрешено даже да влезе в автомобила си да се стопли.

Убиеца от новата поща пламен русев и полицай бакърджиев от първо районно полицейско управление в бургас.
Полицай иван бакърджиев от първо районно полицейско управление в бургас.

Ако беше само това, можеше и да не си помислим това е конфликт на интереси и че Пламен Русев е платил на полицай Бакърджиев за да ни тормози.

На място пристигнали около 4 патрулни автомобила, извикани от полицай Иван Бакърджиев от 01 РПУ Бургас. Улицата пред дома на нашия журналист е била затворена от екипажите, повикани от Иван Бакърджиев от Първо РУ “Полиция” – Бургас, а на преминаващите е казвано, че се извършва полицейска акция.

В резултат на това, нашият колега и главен редактор на единствената независима разследваща медия в Бургас – ЮСТИЦИЯ, е получил остри симптоми на пневмония, която после е диагностицирана и в УМБАЛ – Бургас.

Непосредствена последица от незаконните действия на полицай Бакърджиев от Първо РУ “Полиция” – Бургас

Наш журналист е бил причакан пред дома му миналата седмица от патрулния автомобил, ръководен от полицай иван бакърджиев е бил задържан незаконно за повече от три часа, когато е слязъл да си вземе лекарствата, които бил забравил в автомобила си. Държан е бил 3 часа при минусови температури, леко облечен, с 39 градуса температура и не му е било разрешено даже да влезе в автомобила си да се стопли.
Иван бакърджиев

Полицай Иван Бакърджиев стана герой в нашите разследвания след сигнал за злоупотреби и конфликт на интереси, получен от ЮСТИЦИЯ.

После той бе видян да разговаря и вероятно да заговорничи с един друг наш герой – Михаил Ванев Ситев – собственик на фитнесзала ” Витал Пулс Бургас “.

Виж повече в статията: Героите от статиите ни Иван Бакърджиев от Първо и Мишо Ситев кроят планове срещу ЮСТИЦИЯ заедно ?

Завели сме дело в съда за полицейски тормоз срещу полицай Бакърджиев от Първо РУ – Бургас и за отмяна на незаконното фактическо задържане на нашия разследващ журналист,

продължило над три часа, без да е била издадена заповед за арест до 24 часа, което автоматично прави действията на полицай Иван Бакърджиев НЕЗАКОННИ.

Ако беше само това, можеше и да не си помислим, че пламен русев е платил на полицай иван бакърджиев за да ни тормози.
Полицай иван бакърджиев

Успоредно с това сме завели дело за обезщетение за вредите от незаконното задържане, изразяващи се в изострянето на болестта на нашия колега, получил след това фиаско двустранна пневмония.

А тези пари ще бъдат платени от вас – данъкоплатците, защото до ден-днешен държавата България не е завела нито едно дело за регрес към служителите като полицай Бакърджиев от Първо РУ “Полиция” – Бургас, станали причина за изплатените от нас обвезщетения.

Злоупотребил ли е с власт полицай Иван Бакърджиев от Първо Районно в Бургас ?

Полицай иван бакърджиев първо районно мвр бургас
Полицай иван бакърджиев първо районно мвр бургас

Целта на Иван Бакърджиев от Първо РПУ – Бургас с това активно мероприятие очевидно е сплашване и отмъщение за написаните от нас статии и изнесените доказателства в нашите статии, без които днес Пламен Русев щеше да е свободен човек, платил си, където трябва и пълен със самоувереност, че каквото и да направи, няма да лежи в затвора.

 

ГЛЕДАЙТЕ ЕКСЛУЗИВНО ВИДЕО НА УБИЙСТВОТО ОТ НОВАТА ПОЩА В БУРГАС ОТ ОХРАНИТЕЛНИТЕ КАМЕРИ:

Запис на Убийство от охранителните камери: Пламен Русев убива младеж с мачете в Бургас - 27.11.2022

Можете да гледате във видеото!

Само ЮСТИЦИЯ се добра до записите от охранителните камери на банката , запечатали цялото брутално убийство на младото момче на Новата поща. В него се вижда как Пламен Русев, Жельо Желев и Никола Михайлов нападат с бухалки дружно и умъртвяват с нож жертвата Иван пред дома му.

Иван отстъпва назад, но те вървят напред и го нападат като го удрят с бухалка и метална тръба и веднага се изтеглят назад и после пак заедно го нападат.

За каква отбрана може да става дума след като той отстъпва, а те вървят напред?

В един момент, жертвата като дава назад се спъва в една каменна саксия и в този момент се вижда как Пламен Русев, който държи огромен нож в ръцете си (тип “щик” за автомат Калашников АК-47) отскача и наръгва в сърцето Иван докато е на земята.

Веднага след това, тримата заеднмо се оттеглят, а момчето загуби живота си на 22 години.

ГЛЕДАЙТЕ ЕКСЛУЗИВНО ВИДЕО НА УБИЙСТВОТО ОТ НОВАТА ПОЩА В БУРГАС ОТ ОХРАНИТЕЛНИТЕ КАМЕРИ:

Припомнямне, че единствено нашата медия отрази убийството на Новата поща, извършено от бандата на Пламен Русев в състав: Пламен Русев, Кольо- Главата и Жельо Желев – Президента.

Ubiets plamen rusev burgas parvo rayonno policia min
Убитото момче

Днес Пламен Русев е освободен под домашен арест, а сигналите, че е напускал дома си валят из Бургас.

Убийците пламен русев, кольо главата, жельо веднага след убийството на новата поща на 27 ноември 2022 г.
Убийците пламен русев, кольо главата, жельо веднага след убийството на новата поща на 27 ноември 2022 г.
Убиецът Русев беше освободен лично от зълвата на Румяна Ченалова, която стана известна покрай случая на “Гнилите ябълки” и която освободи убиеца от “Соло”, който после бе осъден на горните инстанции на доживотен затвор и избяга. 
Rumyana chenalova
Ченалова
Обществена тайна е , че на 28 декември в пицария “Ла Веранда” Пламен Русев е излязъл от дома си, нарушавайки мярката си за неотклонение и е присъствал на среща със Слави Няголов, за който нашата медия също писа, че притиска свидетели по делото.

Убитият на Новата поща в Бургас е бил причакан предварително от Пламен Русев, Кольо – Главата и Жельо – Жалбата от известната мутренска банда на Русев.

Това написа неговият брат, който продължава да се бори за справедливост.

Ето какво написа той, когато освободиха убиеца на брат му:

ВНИМАНИЕ УБИЕЦ НА СВОБОДА!!!

Прецедентен случай за българската правораздавателна система, бруталният убиец Пламен Росенов Русев, който причака и уби с помощта на още двама души по брутален начин брат ми пред дома ни, е пуснат под домашен арест. На 27.11.22 г. на обяд около 11 и 30ч три въоръжени лица дебнат брат ми Иван пред домът ни в центъра на Бургас. Когато той излиза за цигари бива нападнат бит с метална тръба и гонен над 300м по улиците с 2 огромни ножа.
Застигнат е на главен булевард Стефан Стамболов в непосредствена близост до Новата поща и Бургаския Свободен университет. Действието се развива пред камерите на банка и очите на множество свидетели. Именно там Пламен Русев го намушква в гърдите с 28 см нож с който разсича ребрата в областта на сърцето, белия и черния дроб, както и диафрагмата на две места заедно с аортата. След няколко дневна борба за живота му, брат ми почина в Окръжна болница Бургас.
На Русев са повдигнати обвинения по чл. 116 за убийство под хулигански подбуди с особена дързост и жестокост. Русев е и с рецидив за намушквания с нож и има издадени присъди за това, както и повдигани обвинения за опит за убийство. Няколко пъти опитите му за смяна на мярката под домашен арест биват отхвърлени от окръжен съд Бургас. На 1ви Август е командирована в Бургаски Апелативен съд съдия Яница Ченалова, която му и сменя мярката за неотклонение.
Интересното тук е, че съдия Ченалова е съпруга на адвоката на Жоро с макетното ножче, който наряза лицето на 18 годишната Дебора, адвокат Станимир Ченалов.
Негова сестра пък се оказва печално известната вече бивша съдийка Румяна Ченалова, която освободи убиеца на двете момчета от дискотека “Соло”. Снахата на “гнилата ябълка” по Ксавие дьо Кабан също е съдийка, ама в Бургас – какво съвпадение!
Разбира се, ВКС отмени идиотското й решение и осъди убиеца. Ченалова нашумя и със случая Белведере – гнили ябълки в съдебната система, попадна и в записите Яневагейт. Ченалова беше и кандидат за депутат от “Възраждане” и сега продължава да бълва наляво и надясно нагли хибридки. Още в първите дела на новата и работа съдия Ченалова освободи убиеца Пламен Русев под нелеп предтекст, да не би да съдел държавата в Страсбург.
Нямам определение за това и решение. За това, че от трима нападатели има само 1 обвинен, а под внимание се взимат само показанията на другите двама извършители, също нямам думи с които да нарека тези решения, взети от бургаската прокуратура. Но за мен има нещо сбъркано в съдебната ни система и със сигурност това може да бъде сериозна пречка за членсвото ни в Шенген!
Хладнокръвни убийци и съдисти разхождащи се по улиците сред обществото и децата ни. Преди 2 дни баща ми видя Пламен Русив да нарушава мярката си, разхождайки се по улиците на града в компанията на още двама души, подаден е сигнал и резултат няма. И не е само това, представете си само с какво чувство за безнаказаност се разхождат щом след извършено такова тежко престъпление получават абсурдно леко наказание или дори изобщо не получат такова. Това е кощунство, грешно и сбъркано е. Тези случаи са явен признак за гнилата ни съдебна система и упадъка на обществото ни като цяло, щом си затваряме очите.
Днес са Дебора, Иван, Кирил и Васил, утре може да сте вие, децата ви или ваши близки. Никой не мисли за това докато не му се случи, а повярвайте ми с такива на свобода вероятността не е малка. За повечето от вас това са просто имена, но за нас това са трагедии. Почернени семейства! Помогнете да дадем гласност и да спрем трагедиите и за други български майки, бащи, братя, сестри, синове и дъщери!
Надявам се, че нашите магистрати ще си свършат работата мотивирани от съвестта си, а не от други стимули. И убийците ще си получат това, което Темида им определя по правда! Защото когато правосъдието загине, човешкия живот не струва нищо.
Моля споделяйте! Да спрем това безумие!”

Прав е братът на убитото момче Иван, че щом за такова явно и безцеремонно убийство му се разминава…

Убиеца Русев и двамата “свидетели” с бухалки и ножове в ръце след убийството на Новата поща в Бургас – УНИКАЛНА СНИМКА

Припомняме, че миналата година нито една медия не отрази това брутално убийство, засвидетелстващо, че Бурас още живее в 90-те години – в “златните мутренски години”, когато всички престъпления на групировките бяха прикривани от полиция, МВР и прокуратура.

Наш журналист е бил причакан пред дома му миналата седмица от патрулния автомобил, ръководен от полицай Иван Бакърджиев е бил задържан незаконно за повече от три часа,

когато е слязъл да си вземе лекарствата, които бил забравил в автомобила си. Държан е бил 3 часа при минусови температури, леко облечен, с 39 градуса температура и не му е било разрешено даже да влезе в автомобила си да се стопли.

Убиеца от новата поща пламен русев и полицай иван бакърджиев от първо районно полицейско управление в бургас.
Полицай иван бакърджиев от първо районно полицейско управление в бургас.

Ако беше само това, можеше и да не си помислим, че Пламен Русев е платил на полицай Иван Бакърджиев за да ни тормози.На място пристигнали около 4 патрулни автомобила, извикани от полицай Иван Бакърджиев от 01 РПУ Бургас. Улицата пред дома на нашия журналист е била затворена от екипажите, повикани от Иван Бакърджиев от Първо РУ “Полиция” – Бургас, а на преминаващите е казвано, че се извършва полицейска акция.

В резултат на това, нашият колега и главен редактор на единствената независима разследваща медия в Бургас – ЮСТИЦИЯ, е получил остри симптоми на пневмония, която после е диагностицирана и в УМБАЛ – Бургас.

Непосредствена последица от незаконните действия на Иван Бакърджиев от Първо РУ “Полиция” – Бургас

Наш журналист е бил причакан пред дома му миналата седмица от патрулния автомобил, ръководен от полицай иван бакърджиев е бил задържан незаконно за повече от три часа, когато е слязъл да си вземе лекарствата, които бил забравил в автомобила си. Държан е бил 3 часа при минусови температури, леко облечен, с 39 градуса температура и не му е било разрешено даже да влезе в автомобила си да се стопли.
Иван бакърджиев

Завели сме дело в съда за полицейски тормоз срещу Иван Бакърджиев от Първо РУ – Бургас и за отмяна на незаконното фактическо задържане на нашия разследващ журналист,

продължило над три часа, без да е била издадена заповед за арест до 24 часа, което автоматично прави действията на полицай Бакърджиев НЕЗАКОННИ.

Ако беше само това, можеше и да не си помислим, че пламен русев е платил на полицай иван бакърджиев за да ни тормози.
Полицай иван бакърджиев
Успоредно с това сме завели дело за обезщетение за вредите от незаконното задържане, изразяващи се в изострянето на болестта на нашия колега, получил след това фиаско двустранна пневмония.

А тези пари ще бъдат платени от вас – данъкоплатците, защото до ден-днешен държавата България не е завела нито едно дело за регрес към служителите като Иван Бакърджиев от Първо РУ “Полиция” – Бургас, станали причина за изплатените от нас обвезщетения.Злоупотребил ли е с власт полицай Иван Бакърджиев от Първо Районно в Бургас ?

Полицай иван бакърджиев първо районно мвр бургас
Полицай иван бакърджиев първо районно мвр бургас

Целта на полицай Бакърджиев от Първо РПУ – Бургас с това активно мероприятие очевидно е сплашване и отмъщение за написаните от нас статии и изнесените доказателства в нашите статии, без които днес Пламен Русев щеше да е свободен човек, платил си, където трябва и пълен със самоувереност, че каквото и да направи, няма да лежи в затвора.

Да се върнем на убийството за да припомним какво се случи на 27 ноември 2022 година в Центъра на Бургас пред десетки свидетели, а после ще говорим за репресиите срещу нас, които отразяваме истината по този случай.

В СТАТИИТЕ ДОЛУ ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТ И ВИДИТЕ ТОЧНО КАКВО СЕ Е СЛУЧИЛО ПРИ УБИЙСТВОТО НА МОМЧЕТО ДО НОВАТА ПОЩА НА 27 НОЕМВРИ 2022 година.

Четете нашата тема в развитие: Бандата на Русев 

Само нашата медия Юстиция.бг писа реално какво се е случило на 27 ноември 2022 г. , когато Пламен Русев – известна мутра в Бургас и вероятен шеф на една от най-кръвожадните банди в Бургас – бандата на Русев.

полицай Бакърджиев полицай Бакърджиев полицай Бакърджиев полицай Бакърджиев полицай Бакърджиев полицай Бакърджиев полицай Бакърджиев полицай Бакърджиев полицай Бакърджиев полицай Бакърджиев полицай Бакърджиев полицай Бакърджиев полицай Бакърджиев полицай Бакърджиев полицай Бакърджиев Иван Бакърджиев Иван Бакърджиев Иван Бакърджиев Иван Бакърджиев Иван Бакърджиев Иван Бакърджиев Иван Бакърджиев Иван Бакърджиев Иван Бакърджиев Иван Бакърджиев Иван Бакърджиев Иван Бакърджиев

тормоз полицейски тормоз тормоз полицейски тормоз тормоз полицейски тормоз тормоз полицейски тормоз тормоз полицейски тормоз тормоз полицейски тормоз

 

 

************** НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР ПОД СТАТИЯТА **************

Юстиция - журналистически разследвания, анализи, най-важното и най-новото, съдържание и новини от българия и света, фронтално, видео,

Разгледайте нашия ОНЛАЙН МАГАЗИН като НАТИСНЕТЕ ТУК.

За внос от целия Свят на СТОКИ НА ЕДРО, свържете се с нашата АГЕНЦИЯ ЗА ВНОС НА СТОКИ (Buying Import Office IUSTITIA) като НАТИСНЕТЕ ТУК
Изберете нашите специалисти за висококачествени софтуерни услуги :
Можете да поръчате от ЮСТИЦИЯ онлайн изработка и поддръжка на уеб сайтове и онлайн магазини, DEV и ИТ (IT) поддръжка, SEO оптимизация за високо класиране в Google и дигитален маркетинг като НАТИСНЕТЕ ТУК

НИЕ МОЖЕМ ДА БЪДЕМ ВАШИЯТ ПАРТНЬОР ЗА ОНЛАЙН УСПЕХ

Вижте нашите треньори като НАТИСНЕТЕ ТУК. Изработване на персонални хранителни и тренировъчни режими, хранителни добавки, витамини и суплементи за добри резултати за професионални спортисти, както и за любителите на добра фигура и тонус.

Разгледайте обявите и офертите ЗА ПРОДАЖБА и ПОД НАЕМ на нашата АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.

При нас можеш и да РЕЗЕРВИРАШ ОНЛАЙН Хотели и Ваканционни жилища в България и чужбина

Редакцията на "ЮСТИЦИЯ" се извинява за евентуално допуснати неточности в разследванията на ЮСТИЦИЯ.БГ.

Засегнатите лица имат право на отговор.

Последвайте ЮСТИЦИЯ в Google Новини

Най-интересните РАЗСЛЕДВАНИЯ слушайте в подкаста на ЮСТИЦИЯ в SpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

Следвайте ни и в Инстаграм

Профи

Полицай Бакърджиев

минуси

КОМПЛЕКСАРЩИНА

Отзиви
Ivan Stoyanov
Smith
GALLIL
РЕЗЮМЕ

КОМПЛЕКСАРЩИНА: "Полицай Бакърджиев тормози цялото ми семейство заради подигравки в гимназията!"

5.0

1 КОМЕНТАР

  1. Прекрасна статия. Ако обаче някой потребител зададе въпрос дали всичко е доказано и дали може да се докаже бива блокиран във Фейсбук
    Поведение на жълто издание.

    0
    0

Коментирайте