Home Кои са действителните собственици на разследващия сайт “ЮСТИЦИЯ” ?

Кои са действителните собственици на разследващия сайт “ЮСТИЦИЯ” ?

1

Кои са действителните собственици на разследващия сайт “ЮСТИЦИЯ” ?

Петър Низамов Changed status to publish юли 30, 2023
1

Разследващият сайт “ЮСТИЦИЯ” е собственост на Сдружение “Български юридически комитет – защита на гражданите с правни средства“ (БЮК).

Действителни собственици на настоящото издание съгласно ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЕПОЗИРАНЕ НА ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ са Петър Низамов, Тони Новачев и Надя Василева.

Петър Низамов Changed status to publish юни 1, 2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.